The Kimono Gallery

Select vintage and antique Kimonos

Rayon Haori

Rayon Haori

Details

Rinzu Haori

Rinzu Haori

Details

Woman's light Jacket

Woman's light Jacket

Details

Woman's Light Jacket

Woman's Light Jacket

Details

Bold Haori

Bold Haori

Details

Kata-Aizome Hanten

Kata-Aizome Hanten

Details

Meisen Silk Light Jacket

Meisen Silk Light Jacket

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Yuzen-painted Muso Haori

Yuzen-painted Muso Haori

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Meisen Light Jacket

Meisen Light Jacket

Details

Haori

Haori

Details

Man's Kyogen Jacket

Man's Kyogen Jacket

Details

Urushi Haori

Urushi Haori

Details

Faux-shibori Light Jacket

Faux-shibori Light Jacket

Details

Woman's Silk Light Jacket

Woman's Silk Light Jacket

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Taisho Hanten

Taisho Hanten

Details

Yuzen-painted Haori

Yuzen-painted Haori

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Woman's light Jacket

Woman's light Jacket

Details

Han-Juban

Han-Juban

Details

Meisen haori

Meisen haori

Details

Haori

Haori

Details

Woman's Light Jacket

Woman's Light Jacket

Details

Man's Han Juban

Man's Han Juban

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Crepe silk Woman's Jacket

Crepe silk Woman's Jacket

Details

Yuzen Haori

Yuzen Haori

Details

Fan-motif Jacket

Fan-motif Jacket

Details

Painted Haori

Painted Haori

Details

Woman's Light Jacket

Woman's Light Jacket

Details

Meiji Fireman's Jacket

Meiji Fireman's Jacket

Details

Sheer Haori

Sheer Haori

Details

Woman's Light Jacket

Woman's Light Jacket

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Batik Light Jacket

Batik Light Jacket

Details

Shibori haori

Shibori haori

Details

Yuzen-painted Haori

Yuzen-painted Haori

Details

Woman's painted haori

Woman's painted haori

Details

Yuzen-dyed Haori

Yuzen-dyed Haori

Details

Bingati Haori

Bingati Haori

Details

Haori

Haori

Details

Meisen Woman's Haori

Meisen Woman's Haori

Details

Black Urushi Haori

Black Urushi Haori

Details

Rinzu Haori

Rinzu Haori

Details

Meisen Woman's Haori

Meisen Woman's Haori

Details

Rayon Haori

Rayon Haori

Details

Woven Woman's light Jacket

Woven Woman's light Jacket

Details

Meisen Woman's Haori

Meisen Woman's Haori

Details

Woman's yuzen-dyed haori

Woman's yuzen-dyed haori

Details

Rinzu Haori

Rinzu Haori

Details

Rayon Light Jacket

Rayon Light Jacket

Details

Shibori Michiyuki

Shibori Michiyuki

Details

Chrysanthemum Haori

Chrysanthemum Haori

Details

Woman's Meisen silk Jacket

Woman's Meisen silk Jacket

Details

Woman's light Jacket

Woman's light Jacket

Details

Woven Michiyuki

Woven Michiyuki

Details

Meisen haori

Meisen haori

Details

Painted Haori

Painted Haori

Details

Woman's haori

Woman's haori

Details

Rinzu haori

Rinzu haori

Details

Ume Blossom Shibori Haori

Ume Blossom Shibori Haori

Details

Meisen Haori

Meisen Haori

Details

Early-Showa Haori

Early-Showa Haori

Details

Woman's Haori

Woman's Haori

Details

Meisen Haori

Meisen Haori

Details

Yuzen-dyed Light Jacket

Yuzen-dyed Light Jacket

Details

Yuzen-painted Haori

Yuzen-painted Haori

Details

Man's Hans-Juban

Man's Hans-Juban

Details

Shibori Woman's Haori

Shibori Woman's Haori

Details